Nástroje pro práci v týmu

Efektivní využití nástroje napříč firmou při zachování soukromí

Uživatelské účty, týmy a role

Vytvořte uživatelské role s potřebným oprávněním k určeným úlohám. Přiřaďte jednotlivým uživatelům jejich role ve vybraných týmech. Týmová práce vám pomůže zvýšit produktivitu a zvládnout více projektů.

Administrace Vašeho účtu

Mějte svůj účet pod kontrolou. Spravujte uživatelské účty spolupracovníkům a kolegům. Delegujte administraci na jiné uživatele, nebo umožněte správu vybraného pracovního týmu jeho manažerovi.

Přístupová práva k výzkumům

Nastavením práv můžete efektivně povolit či zakázat přístup vybraným uživatelům k určeným průzkumům. Potřebujete kolegovi zpřístupnit jen odpovědi průzkumu? Žádný problém. Oprávnění máte pod kontrolou.

Nástroje pro práci v týmu

Limity účtů Free Mini Basic Professional Enterprise
Počet uživatelů v účtu 1 1 1+ 1+ 2+
Přístupová práva Free Mini Basic Professional Enterprise
Správa uživatelských účtů
Správa týmů
Možnost zařadit uživatelé do týmů. Sdílení projektů nebo práce na vlastních průzkumech.
Správa rolí
Volba rolí uživatelů v týmech. Např. role Analytik pro prohlížení a analýzu odpovědí.
Volba managera týmu
Přiřazení individuálního průzkumu uživateli
Omezení přístupu uživatele jen ke svým průzkumům