Export odpovědí do Excelu

V Click4Survey můžete exportovat vaše odpovědi přímo do Excelu. Během exportu odpovědí vyberte, zdali se mají ukládat odpovědi jako hodnoty nebo jako texty.

  • Odpovědi jako hodnoty - odpovědi se exportují dle interních hodnot, které jsou nastaveny otázkám pro jednotlivé varianty odpovědí automaticky. Změnit je můžete pomocí funkce Hromadně přidat/upravit.
  • Odpovědi jako texty - odpovědi se exportují jako textové vyjádření odpovědi, dle textu jednotlivých variant odpovědí.

Odpovědi na otevřené otázky jsou vždy exportovány jako hodnoty - exportuje se plná odpověď respondenta. Exportovaná data můžete stáhnout jako soubor ve formátu XLSX a pro další zpracování otevřít v programu Microsoft Excel.

Publikováno: 22.06.2012