Hromadné rozeslání dotazníku e-mailem

Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak dostat dotazník k vašim respondentům, je využít emailové kampaně a rozeslat pozvánku k průzkumu přímo z Click4Survey.

Hromadný mailing můžete využít při realizaci průzkumů, kde máte k dispozici vlastní databázi respondentů. Typickým příkladem jsou výzkumy spokojenosti zaměstnanců či zákazníků, obchodních zástupců, apod. K rozesílání používáme vlastní dedikovaný emailový server, který je dostatečně dimenzován k práci s velmými objemy dat. Naši klienti běžně hromadně rozesílají tisíce emailových pozvánek. Odeslání takového množství zpráv je otázkou chvíle.

Emailová kampaň

Jak na to

Databázi kontaktů jednoduše načtěte do emailové kampaně (např. z Excelu), případně doplňte seznam kontaktů ručně, pomocí vstupního formuláře. Pak již stačí jen upravit text pozvánky k průzkumu a hromadné rozesílání pozvánek může začít. Text pozvánky může obsahovat značky, které budou při rozeslání nahrazeny údaji kontaktů (automaticky se vloží např. jméno, příjmení, společnost).

Každý respondent obdrží emailem pozvánku s unikátním odkazem na dotazník, což zajistí, že může vyplnit dotazník jen jednou. Vyplňování dotazníku se dá přerušit a později se k němu zase vrátit, všechny odeslané odpovědi budou zaznamenány.

Click4Survey sleduje návratnost průzkumu a umožňuje jednoduše rychlé rozesílání připomínek respondentům, kteří dotazník zatím nevyplnili. Připomínky můžete rozesílat opakovaně a každé připomínce vytvořit nové znění emailové zprávy.

Respondentům, kteří dotazník vyplnili, můžete zaslat zprávu s poděkováním, případně s dalšími potřebnými informacemi.

Emailová kampaň

Uživatelská pole u kontaktu

Nároční uživatelé mohou přiřadit k jednomu kontaktu až 5 uživatelských polí. Tyto údaje lze potom využít ve filtrech dotazníku, a také při zpracování odpovědí v analýze.

Typickým využitím je průzkum spokojenosti zaměstnanců, kde jsou pole využita k segmentaci respondentů podle oddělení ve firmě. V dotazníku se pak za pomocí filtrů zobrazí specifické otázky pro respodenty z konkrétních oddělení. Závěrečnou analýzu pak můžete interaktivně přepínat podle těchto polí, definovaných ve filtrech analýzy.

Publikováno: 20.02.2012