Hvězdičkové hodnocení v dotazníku

Hvězdičkové hodnocení jistě znáte z internetových obchodů, kde se používá k hodnocení produktů. Nyní ho můžete použít i ve vašem dotazníku. Hodnocení je interaktivní, respondenty nezdržuje čtením náročných škál a vy získáte kvalitní a rychlé odpovědi.

V dotazníku můžete využít dva typy otázek nabízející hvězdičkové hodnocení:

  • Hvězdičkové hodnocení ve škále - Umožňuje respondentům interaktivní výběr hvězdičkami v definované škále. Každá varianta odpovědi je v dotazníku reprezentována jednou hvězdičkou. Ve výsledné analýze pak vidíte souhrn odpovědí za škálu.
  • Hvězdičkové hodnocení v baterii - Umožňuje respondentům interaktivní hodnocení definovaných atributů, které jsou zobrazeny jako sloupce baterie. Každý atribut je pak hodnocen samostatně v definovaných kategoriích, zobrazených v řádcích baterie.
    Počet hvězdiček můžete specifikovat ve vlastnostech otázky. Každá hvězdička reprezentuje ekvivalent číselné hodnoty hodnoceného atributu (např. hodnocení třemi hvězdičkami bude zaznamenáno jako hodnota 3). V analýze pak vidíte průměrné hodnocení za každý atribut v kategorii baterie.
    Hvězdičkové hodnocení v baterii
Publikováno: 02.08.2012