Nová funkce: Automatický export odpovědí na e-mail

Neztrácejte čas neustálým kontrolováním jak si stojí váš průzkum, nechte si odpovědi pravidelně zasílat na váš email. Připravili jsme pro vás novou funkci, která umožňuje automatické zaslání exportovaných dat průzkumu až na 5 emailových adres.
Funkci najdete ve vybraném průzkumu v sekci Analýza, v již vytvořeném exportu v záložce Nastavení.

Do pole Zaslat na adresy můžete zadat až 5 emailových adres, na které se budou zasílat exportovaná data. Data jsou zasílána jako příloha v emailové zprávě, jejíž odesílatelem je jméno uvedené v poli Jméno odesílatele, předmět v poli Předmět zprávy a samotný text zprávy nastavíte v poli Text zprávy.
Exportovaná data můžete zaslat v přesně stanoveném čase, nebo opakovaně na denní nebo týdenní bázi. V případě týdenního zasílání si můžete vybrat, který den v týdnu budou data zasílána. Tuto volbu nastavíte ve formuláři v místě Frekvence zasílání.
Pokud označíte volbu Jen nová data, exportovaná data vám budou zasílány pouze v případě, že od posledního zaslání došlo v datech ke změně, tzn. když přibyly nové odpovědi.

Funkce je dostupná v účtech BASIC, PROFESSIONAL a ENTERPRISE.

Publikováno: 27.04.2015