Nová verze 3

Dokončili jsme novou 3. verzi aplikace a chceme se s vámi podělit o spoustu skvělých funkcí, které jsme připravili. Následuje stručný souhrn novinek, které máte k dispozici.

Prostředí, průzkumy a knihovna:

 • Uživatelské rozhraní v angličtině: Celé prostředí aplikace je nyní dostupné jak v češtině, tak nově i v angličtině. Váš jazyk si vyberte v nastavení účtu. Ve víceuživatelských účtech můžete jazyk nastavit individuálně každému uživateli.
 • Kopírování průzkumu s distribučními kanály: Pokud kopírujete existující průzkum do nového, můžete nyní zkopírovat spolu s průzkumem i jeho existující distribuční kanály.
 • Zjednodušená knihovna obrázků: Práci s obrázky v knihovně jsme maximálně zjednodušili. Nově se již v knihovně nepracuje se složkami.

Design průzkumu:

 • Interaktivní uspořádání položek v dotazníku: Přesouvat položky v dotazníku lze nyní interaktivně pouhým tažením myší. Stejně tak můžete přesouvat i celé stránky dotazníku.
 • Chybová hlášení dotazníku v angličtině: Nově si můžete vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat chybová hlášení při dotazování (např. informace o nevyplněné povinné otázce). V nabídce je čeština nebo angličtina. Chybová hlášení můžete samozřejmě přepsat i do jiného jazyka (podle respondentů, kteří budou váš dotazník vyplňovat). Nové nastavení je dostupné v nabídce Lokalizace.
Design

Distribuce průzkumu:

 • Distribuční kanály Facebook a Twitter: Dva nové distribuční kanály Vám nabízejí jednoduchý způsob jak sdílet dotazník na sociální sítě.
 • Volba typu odkazu: V každém distribučním kanálu si nově můžete vybrat, jak bude vypadat odkaz na dotazník. K dispozici je odkaz na internetové adrese www.click4survey.cz, www.click4survey.com, krátký odkaz pro mobilní průzkumy na c4s.mobi, nebo odkaz umístěný na Vaší doméně. Tu si můžete nastavit ve vašem účtu.
 • Import kontaktů emailové a cati kampaně: Implementovali jsme funkci pro automatické generování oslovení v kontaktech respondentů. Oslovení se generuje automaticky do 5. pádu při importu kontaktů do distribučního kanálu, kterým Vás provede přehledný průvodce.
 • Přímé pojmenování kopie distribučního kanálu: Pokud průzkum kontinuálně rozesíláte, nejspíše pravidelně kopírujete vybraný distribuční kanál. Nyní můžete zadat jméno nového kanálu již během procesu kopírování.
Distribuce

Analýza výsledků:

 • Interaktivní designér analýzy: Designér analýzy prošel významnou inovací. Položky a stránky v analýze můžete nově přesouvat interaktivně myší. Přepínat mezi typy položek, zobrazit legendu či zobrazit tabulku s daty u grafů je možné pouhým kliknutím na ikonu v levém panelu stránky.
 • Interaktivní grafy: Grafy v analýze jsou nyní plně interaktivní, kdy pomocí ukazatele myši získáte další informace o zobrazovaných datech. Stačí najet na část grafu, která Vás zajímá, a více podrobností (např. text odpovědi, počet respondentů, apod.) máte ihned k dispozici.
 • Export grafů a tabulek do obrázků: Každou položku analýzy je možné nově vyexportovat do obrázku, který se stáhne do vašeho počítače. Obrázek v souboru pak můžete dále použít pro vložení do potřebného dokumentu či zprávy, např. ve Wordu či PowerPointu. V nastavení položky lze určit, v jaké velikosti bude export proveden.
 • Globální nastavení položek analýzy: Při vytvoření nové analýzy jsou všechny položky vytvořeny se základním nastavením. Toto nastavení můžete měnit individuálně pro každou položku, nebo všem položkám změnit nastavení globálně.
Analýza
Publikováno: 04.06.2014