Novinky v rozesílání e-mailových pozvánek

Novinky v rozesílání e-mailových pozvánek

Množství e-mailů odesílaných z Click4Survey neustále roste. Abychom zachovali vysokou kvalitu a rychlost doručování, nasadili jsme novou technologii pro rozesílání zpráv a nyní jsme připraveni poskytnou ještě vyšší kapacitu pro vaše e-mailové kampaně.

Co nového máte k dispozici:

  • statistika odeslaných a doručených zpráv
  • identifikace vrácených zpráv s informacemi o důvodu nedoručení
  • sledování přečtení a prokliku odkazů ve zprávě
  • automatické odesílání připomínek vybraný počet dní po odeslání pozvánky
  • automatické odeslání zprávy s poděkováním při vyplnění dotazníku

V účtech Professional a Enterprise navíc získáte:

  • odesílání pozvánek z vaší e‑mailové adresy s vysokým antispam skóre
  • odesílání pozvánek přes vlastní e‑mailový SMTP server
  • podepisování pozvánek elektronickým podpisem S/MIME

Jak začít využívat nové služby?

Abychom zajistili bezpečný přechod na novou technologii, vaše stávající kampaně fungují stále tak, jak jste byli dosud zvyklí, včetně platnosti všech nastavení, které jste již prováděli (ať už jde o změny v DNS vašich domén, nebo nastavení e‑mailových serverů ve vaší organizaci). Tento systém pro rozesílání pozvánek bude funkční minimálně do konce července. Do té doby bychom rádi zajistili přechod všech klientů na novou technologii.

Jak tedy zajistit přechod na nový systém?

Pokud využíváte pro rozesílání vlastní e‑mailovou adresu, potřebujete účet ve verzi Professional nebo vyšší.

Otevřete zprávu e‑mailové kampaně a nastavte novou adresu odesílatele.

  • Pokud využíváte účet Basic nebo nemáte vlastní adresu odesílatele, vyberte jednu z nabízených adres, např. pozvanky@click4survey.cz. Adresy využívající novou technologii jsou v seznamu označeny ikonou obláčku. Adresy zobrazené v seznamu kurzívou jsou adresy, které po ukončení přechodu na nový systém již nebudou déle dostupné. Více o nastavení e‑mailové zprávy najdete v nápovědě na stránce Možnosti e‑mailové zprávy.

A to je vše. Nyní je vaše e‑mailová zpráva připravena na odesílání novým e‑mailovým systémem. Kompletní popis nové e‑mailové kampaně najdete v nápovědě na stránce E‑mailová kampaň.

Ukončení provozu stávající e‑mailové technologie

Stávající technologie pro odesílání e‑mailů bude funkční přibližně do půlky léta. O jejím odstavení vás budeme včas informovat a samozřejmě zajistíme součinnost při přechodu na novou technologii. Proto se na nás neváhejte obrátit s případnými dotazy. Děkujeme.

Publikováno: 14.05.2021