Obrázky v dotazníku a Likertova škála

Přidali jsme 3 nové typy otázek. Potřebujete zjistit, který obrázek v dotazníku se respondentům nejvíc líbí? Pomůže vám nový typ otázky Výběr obrázků. Také škály zobrazíte v kompaktnější podobě. Stejně jako Výběr obrázků i nový typ otázky Likertova škála je k dispozici ve všech tarifech.

Výběr obrázků

Výběr obrázků single Výběr obrázků multi Do dotazníku můžete vložit hodnotící škálu složenou z obrázků. Škála umožňuje výběr jednoho obrázku z výčtu (single), nebo výběr několika obrázků najednou (multi). Obrázky použité v otázce vybíráte z knihovny. Samozřejmostí je zobrazení obrázků v náhodném pořadí či definování filtrů. Vhodné pro koncept testy, produktové testy, apod.

Likertova škála

Výběr obrázků single Likertovu škálu lze nyní zobrazit v kompaktním vodorovném zobrazení s individuálním vyznačením mezních hodnot. Nový formát zobrazení můžete použít i v již vytvořených škálách.

Příklad využití

Nové typy otázek
Publikováno: 27.03.2012