Revoluce ve výzkumu trhu

V Praze, 9. 2. 2012: Online nástroj Click4Survey, zaměřený na tvorbu a vyhodnocení online dotazníků, mění zažitá pravidla a možnosti průzkumů veřejného mínění. Průzkumy zaměřené na konkrétní cílovou skupinu či reprezentativní vzorek populace byly dosud výhradně doménou specializovaných agentur. Nyní si může libovolný průzkum trhu realizovat každý několika kliky myši. (TZ)

„Jako první v České republice nabízíme mezinárodně uznávaný panel respondentů společnosti Cint, která sdružuje více než 7 milionů respondentů z 50 zemí. V databázi máme přes 82 tisíc Čechů ze všech sociodemografických skupin, připravených odpovídat na dotazy zadavatelů. Za reprezentativní se přitom považuje už odpověď od 200 respondentů,“ vysvětluje Petr Peřina, zakladatel a šéf služby Click4Survey, a dodává: „Naše služba boří dosavadní monopol agentur zaměřených na výzkum trhu. Dotazník v Click4Survey zvládne sestavit i naprostý laik a stejně jednoduše si definujete cílovou skupinu respondentů podle řady kritérií. Zároveň je cena za odpověď o více než 50 % nižší, než je nyní běžné.“

V databázi Cint jsou prověřené a garantované kontakty, které neustále procházejí evaluací a verifikací (např. ověřování zadaných údajů o respondentovi, křížové porovnávání odpovědí a osobních údajů), aby se zabránilo duplicitám, které logicky mohou v každém podobném systému vznikat, když si chce někdo rychle přivydělat. Díky těmto pokročilým mechanizmům jsou data skutečně reprezentativní a průkazná. Pro zadavatele pak může být důležitá i rychlost průzkumu: odpovědi se sejdou zpět za 2 až 3 dny. Průzkum lze rovněž zrealizovat v kterékoli z 50 zemí, kde má databáze Cint pokrytí.

Na respondenty lze cílit podle standardních demografických údajů (věk, pohlaví, region, vzdělání), podle zaměstnání, podle typu domácnosti (od počtu osob až po příjmy), podle přístupu k dopravě a podle dalších specifických kritérií (brýle/kontaktní čočky, kouření, využití mobilního telefonu). Pokud možnosti profilace na výběr cílové skupiny nedostačují, lze zařadit tzv. screeningové otázky, které odfiltrují nevyhovující respondenty. Stejně jednoduše lze také provádět průzkumy na tzv. reprezentativním vzorku populace, tím pádem budou osloveni respondenti, kteří korespondují se statisticky reprezentativním výběrem populace dle regionů, věku a pohlaví. Například pokud 25 % populace žije v určitém regionu, pak 25 % všech pozvánek k průzkumu obdrží lidé právě z toho regionu.

Nástroj Click4Survey byl poprvé spuštěn loni na jaře. „V podstatě šlo o zkušební a testovací provoz. Službu jsme příliš nepropagovali a zaměřili jsme se na zlepšování uživatelského prostředí, přidávali jsme nové funkce a zapracovávali zkušenosti a požadavky uživatelů. Vývoj jsme završili právě integrací panelu respondentů. Současným trendem je spouštět různé služby v módu beta, my spouštíme ve verzi 2.0. Dětské nemoci jsou za námi a služba je plně odladěna a otestována,“ popisuje vývoj Petr Peřina.

Nástroj Click4Survey si lze na 14 dnů zdarma vyzkoušet. Lze jej také využívat zcela zdarma – v tomto případě je však limitován počet odpovědí na 100.

Více informací:
http://www.click4survey.cz/funkce/online-panel/
http://www.cint.com

O Click4Survey

Click4Survey je komplexní nástroj pro tvorbu a vyhodnocení online dotazníků, marketingových průzkumů a průzkumů veřejného mínění. Při návrhu nástroje byl kladen důraz na intuitivní a snadné používání. Dotazníky lze distribuovat nejrůznějšími kanály (e-mail, odkaz, Facebook apod.). Pro uživatele je klíčová a zásadní právě integrace panelu respondentů, který dosud nikdo jiný v České republice nenabízí a který umožňuje zásadním způsobem zjednodušit a zlevnit průzkumy.

Publikováno: 10.02.2012