Statistické ukazatele v analýze

Nově můžete v analýze zobrazit u každé otázky základní statistické ukazatele, které jsou automaticky vypočteny z odpovědí respondentů. Jedná se o tyto ukazatele:

  • Průměr
  • Směrodatná odchylka
  • Medián
  • Modus

Zobrazení v analýze:

Jednotlivé statistické ukazatele můžete zobrazit či skrýt u všech položek, nebo u vybraných položek analýzy. Zobrazení tedy nastavte buď v Nastavení analýzy, nebo v Nastavení jednotlivých položek analýzy.

Report settings

Výpočet:

Hodnoty jednotlivých variant odpovědí pro výpočet jsou definovány při vkládání otázek do dotazníku, a to ve vzestupném pořadí.

Pokud tedy např. definujete 5stupňovou škálu spokojenosti spokojen - nespokojen, její hodnoty budou 1 - 5, kde 1=nejvíce spokojen a 5=nejméně nespokojen.

V případě potřeby lze hodnoty odpovědí škály libovolně změnit v Možnostech otázky tlačítkem Hromadně. V okně Hromadná úprava odpovědí pak můžete modifikovat hodnoty jednotlivých variant odpovědí.

Hromadná úprava

Hodnoty odpovědí jsou použity pro ukládání odpovědí respondentů, proto nastavení či změny v hodnotách odpovědí proveďte ještě před samotným spuštěním průzkumu. Pozdější změny mohou způsobit nekonzistenci v datech!

Příklady zobrazení:

Položka analýzy
Zobrazení jednoduché otázky

Baterie analýzy
Zobrazení baterie otázek

Publikováno: 30.06.2014