Představení otázky: Rozdělení bodů

Rozdělení bodů Představujeme vám nový typ otázky. Umožňuje respondentovi rozdělit určité množství jednotek (body, finanční hodnotu, čas, procenta, apod.) mezi jednotlivé položky otázky.

Rozdělení může respondent provést interaktivně pomocí posuvníků, nebo zadat hodnoty jednotlivých odpovědí do připravených textových polí.

V nastavení otázky můžete určit i minimální či maximální počet položek, mezi které může respondent hodnotu rozdělovat (např. 3 z 5ti). Pokud není určeno jinak, musí respondent rozdělit hodnotu mezi všechny položky otázky. Tato nastavení jsou pak v dotazníku při vyplňování kontrolovány, a tím je zajištěna konzistence dat odpovědí.

Na mobilních zařízeních se otázka zobrazí velice podobně.

V analýze získáte průměrné hodnoty za jednotlivé odpovědi otázky, a to ve formě přehledné tabulky či grafu. V exportu dat je pak exportována každá odpověď otázky jako samostatný sloupec dat.

Tento nový typ otázky je dostupný ve všech účtech Click4Survey.

Publikováno: 19.03.2019